top of page

Vår avbokningspolicy

Om dina reseplaner ändras eller om du av någon anledning måste avboka husbilen är det bara att skicka ett meddelande till oss. Du kan göra det här.

Följande regler och avgifter för avbokning gäller:

Mellan 0 och 48 timmar före den överenskomna hyresstarten debiterar vi 30 % av hyrespriset inklusive extrakostnader. På grund av den deklarerade avbokningen finns det ingen rätt till ombokning eller värdekupong (nedan kallad "avbokningskupong").

Mellan 48 timmar och 29 dagar före den överenskomna hyresstarten kan hyresgästen fritt välja mellan följande

  • En avbokningsvoucher till ett belopp motsvarande den redan gjorda förskottsbetalningen,

  • En ombokning till en fritt valbar period.

 

Om ombokningen leder till ett högre totalt hyreskostnadspris än det ursprungligen överenskomna, ska hyresgästen betala skillnaden. Om det nya priset däremot är lägre skall hyresgästen få en avbokningskupong för mellanskillnaden jämfört med den ursprungligen överenskomna hyreskostnaden. Kunden har en tvåårsperiod från dagen för ombokning eller utfärdande av en avbokningskupong. Efter denna period (det ursprungliga datumet för ombokning eller avbokning. är avgörande) finns det ingen rätt till förnyad ombokning eller utfärdande av en ny återbetalningskupong.

Avbokning är kostnadsfri om den görs minst 30 dagar före den överenskomna hyresstarten och hyresgästen kommer att få tillbaka en eventuell förskottsbetalning. Om resan har betalats med en avboknings- eller presentkupong, får hyresgästen endast en avbokningskupong till ett belopp som motsvarar det beloppet som har betalats fram till denna tidpunkten.

bottom of page